Osby kommuns logotyp

Tillkännagivanden

Delegationsbeslut

Överklagande av beslut

För att överklaga lämnar du in en skrivelse till kommunen där du uppger vilket beslut du vill överklaga, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.